Supervisoren & coaches

logo-parner-van-skj
logo-moedersite-skj

Supervisie

Supervisie door een LVSC geregistreerde supervisor is een didactische methodiek die werkt!

Het is gericht op het beter leren uitvoeren van je dagelijkse werkzaamheden als professional. 

Een supervisietraject telt mee voor 50 punten reflectie

Teamontwikkeling: teambuilding | teamcoaching | training

Onze aanpak is erop gericht om versneld in lijn te komen met de organisatiestrategie waarbij er voldoende ruimte is voor de professionele ontwikkeling.

Dit doen wij door coaching, teambuilding en verdiepingstrainingen met elkaar te verbinden

Begeleide Intervisie

Voor het reflectietraject moet u gedurende uw herregistratie periode van 5 jaar 50 registerpunten voor reflectie behalen.

Integraalleren begeleid intervisietrajecten zodat deze conform de richtlijnen gehouden wordt. Dit levert een hogere kwaliteit op van de intervisie en is geaccrediteerd voor 50 punten in het herregistratie traject.

Professionele Ontwikkeling vanuit DISC

Autonomie en werken aan deskundigheidsbevordering is veel meer dan alleen zelfstandig en onafhankelijk je werk doen. Het heeft te maken met (her)ontdekken van jezelf in relatie tot de ander. Integraalleren gebruikt hiervoor o.a. het DISC model

De laatste Nieuws en Blogberichten van Supervisoren en Coaches

Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden

Wij zijn geregistreerd bij de LVSC