Supervisoren & coaches

Ons aanbod:
• Teamcoaching
• Supervisie
• Begeleid Intervisie
• Professionaliseren vanuit DISC

LVSC Geregistreerde Supervisoren & Coaches

Supervisoren en coaches maakt onderdeel uit van IntegraalLeren.

IntgeraalLeren staat voor samen leren en presteren.

Wij ondersteunen zorg en dienstverlenende organisaties vanuit een allesomvattend aanbod in ontwikkel en verandertrajecten.

Naast LVSC geregistreerde professionele begeleiders zijn wij ook als veranderkundige geregistreerd bij de Ooa.

Wij gaan verder dan de gemiddelde begeleiders omdat wij goed in staat zijn om vanuit strategisch niveau naar primair proces te kijken en omgekeerd.

Onze visie op leren: Leren is grensverleggend, gericht op vernieuwing en gedreven door nieuwsgierigheid.

logo-parner-van-skj
logo-moedersite

Supervisie

Supervisie door een LVSC geregistreerde supervisor is een didactische methodiek die werkt!

Het is gericht op het beter leren uitvoeren van je dagelijkse werkzaamheden als professional. 

Een supervisietraject telt mee voor 50 punten reflectie

TEAMCOACHING

Voorkom de valkuilen van klassiek veranderen. Samen leren en presteren is geen romantische eerder een logische keuze.

Begeleide Intervisie

De winst van mijn begeleide intervisie aanpak is dat de wend en weerbaarheid binnen de gehele organisatie zal toenemen, waarbij voldoende ruimte voor de eigen professionele ontwikkeling.

Professionaliseren vanuit DISC

Autonomie en werken aan deskundigheidsbevordering is veel meer dan alleen zelfstandig en onafhankelijk je werk doen. Het heeft te maken met het (her)ontdekken van jezelf in relatie tot de ander. Hiervoor gebruiken wij o.a. het DISC model.

De laatste Nieuws en Blogberichten van Supervisoren en Coaches

Wij zijn geregistreerd bij de LVSC