Deskundigheidsbevordering

Jezelf leren (her)kennen

Onderzoek naar menselijk gedrag lijkt uit te wijzen dat mensen effectiever worden naarmate zij zichzelf beter leren (her)kennen. Pas wanneer je je eigen kwaliteiten kent en je tegelijkertijd bewust bent van tekortkomingen zal je effectiever zijn als professional

Professionaliseren vanuit het DISC-model

De DISC Analyse geeft je in begrijpelijke taal en in een helder kleuren-diagram, zicht op jouw eigen gedragsvoorkeuren, in relatie tot de voorkeuren van anderen. De DISC Analyse benoemt persoonlijke groei- en ontwikkelgebieden en geeft tips voor de communicatie met anderen. DISC draagt daardoor bij aan wederzijds begrip en betere communicatie, zonder dat daarbij mensen in “hokjes” worden geplaatst. Menselijk gedrag is complex, maar dankzij DISC toch begrijpelijk.

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een afspraak tussen jou en je werkgever over jouw persoonlijke ontwikkeling. Werken aan je POP helpt je om je ambities waar te maken, te onderzoeken wat je echt wilt leren en wat je moet leren om je werk goed te doen. Het POP leidt tot een voortdurend leerproces met als uitgangspunten:

Resultaat: 

Er een eigen visie op na houden

Inzicht krijgen in je eigen leer en reflecteer gedrag

Vergroten van autonomie

Je effectiviteit verhogen in interactie met anderen

 Competenties

Samenwerken

Communicatie: positioneren, feedback geven en ontvangen

Professionele beroepshouding

Relevante websites

http://www.carrieretijger.nl/opleiding/ho/portfolio 

https://www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/portfolio/wat-is-portfolio.html

https://professionaliseringjeugdhulp.nl/ 

https://www.jeugdzorgnederland.nl/voor-leden/professionalisering/

https://www.supervisorencoaches.nl/professionele-ontwikkeling/ 

https://www.supervisorencoaches.nl/de-reflecterende-professional/

Voorbereidingsopdrachten (4 uur)

  • Organisatievisie en kernwaarden kunnen verwoorden
  • Persoonlijk & teamleerdoel formuleren
  • Casuïstiek één relevante casus kunnen inbrengen