Professionaliseren

Hoe zet ik een kastje in elkaar?

Als ik teamleden een lastig Ikea kast in elkaar wil laten zetten dan beginnen ze waarschijnlijk allemaal anders:

 • De een begint gelijk vanuit enthousiasme, eindelijk heb ik mij kast. Gas erop dan ben ik met een uurtje klaar
 • De ander gooit gelijk de gebruiksaanwijzing weg, pakt zijn eigen gereedschap en schroeven. Dit komt wel goed, ik heb het al zo vaak gedaan
 • Oei dit ziet er complex uit, boren dat heb ik nog nooit gedaan. Laat ik eerst maar eens hulp gaan zoeken voordat het mis gaat
 • Eerst maar even de gebruiksaanwijzing lezen, alles netjes controleren en sorteren. Ook nog maar even een instructie film op you-tupe bekijken en dan weet ik zeker dat ik er alles aan gedaan heb om geheel tot een succes te laten maken
 • Of beginnen, toch maar lezen, even boos weglopen, met tegenzin advies vragen, zien dat het werkt, complimenteren enz enz

Het uiteindelijke doel is bij eenieder hetzelfde, we willen de kast in elkaar hebben!

Binnen o.a. defensie, zorg en dienstverlenende sectoren wordt het DISC profiel veelvuldig gebruikt. Dit zeer krachtig en relatief eenvoudig hulpmiddel gebruiken wij om uzelf en anderen beter te leren begrijpen. Hierdoor kunnen teams diversiteit gericht gaan inzetten richting de gewenste doelstelling. Zowel cliënten, klanten, teamleden als de gehele organisatie zullen hier dan de vruchten van plukken.

Professionaliseren vanuit DISC omvat de volgende vragen:

 • ben je je ervan bewust welke pet je opzet?
 • werken we samen en leren we van elkaar?
 • werken we vanuit dezelfde waarden?
 • zitten we als team nog allemaal op dezelfde koers?
 • is er synergie of doe je dingen alleen nog op de automatische piloot?
 • gebruiken we elkaars kwaliteiten, of verhinderen onderlinge of onuitgesproken irritaties de samenwerking?

Jezelf leren (her)kennen

Onderzoek naar menselijk gedrag lijkt uit te wijzen dat mensen effectiever worden naarmate zij zichzelf beter leren (her)kennen. Pas wanneer je je eigen kwaliteiten kent en je tegelijkertijd bewust bent van tekortkomingen zal je effectiever zijn als professional

Professionaliseren vanuit het DISC-model

De DISC Analyse geeft je in begrijpelijke taal en in een helder kleuren-diagram, zicht op jouw eigen gedragsvoorkeuren, in relatie tot de voorkeuren van anderen.

De DISC Analyse benoemt persoonlijke groei- en ontwikkelgebieden en geeft tips voor de communicatie met anderen. DISC draagt daardoor bij aan wederzijds begrip en betere communicatie, zonder dat daarbij mensen in “hokjes” worden geplaatst. Menselijk gedrag is complex, maar dankzij DISC toch begrijpelijk.

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een afspraak tussen jou en je werkgever over jouw persoonlijke ontwikkeling. Werken aan je POP helpt je om je ambities waar te maken, te onderzoeken wat je echt wilt leren en wat je moet leren om je werk goed te doen. Het POP leidt tot een voortdurend leerproces met als uitgangspunten:

Resultaat: 

Er een eigen visie op na houden

Inzicht krijgen in je eigen leer en reflecteer gedrag

Vergroten van autonomie

Je effectiviteit verhogen in interactie met anderen

 Competenties

Samenwerken

Communicatie: positioneren, feedback geven en ontvangen

Professionele beroepshouding

DISC-Model: theoretische onderbouwing

Onderzoek naar menselijk gedrag wijst uit dat mensen effectiever worden naarmate zij zichzelf beter leren (her)kennen. Wie zijn eigen kwaliteiten kent en zich tegelijkertijd bewust is van zijn tekortkomingen kan hier een strategie op ontwikkelen. De DISC gedragsanalyse brengt dit helder en krachtig in beeld.

William Molton Matson ontwikkelde in de twintiger jaren op basis van een omvangrijke studie, een even eenvoudig als praktische persoonlijkheidsmodel, dat op gedragsonderzoeken bij ’gezonde’ mensen is gestoeld (‘motions of normaal People’, New York 1982). Martson schreef vier fundamentele gedragspatronen die in elke mens zijn terug te vinden, maar wel in verschillende mate.

Menselijk gedrag is in eerste instantie een gevolg van twee wezenlijke invloeden of variabelen, al naar gelang de persoon:

 • zijn omgeving als gunstig of ongunstig waarneemt
 • zichzelf als sterker of minder sterke ziet dan zijn/haar omgeving

Daaruit ontwikkelde Martson een 2- assenmodel, deze dubbele-polariteiten werden later:

 • extravert versus introvert
 • taakgericht versus mensgericht

Op basis van de twee assen nam Martson vier fundamentele D-I-S-C gedragsstijlen die ieder men in zich heeft waar en beschreef deze als volgt:

D= Dominant = taakgericht en extravert gedrag: De drang om controle over te nemen en resultaten te bereiken. wil uitdagingen aannemen en winnen

I = Invloed = extravert en mensgericht gedrag: De drang om anderen te motiveren, zich uiten en gehoord te worden. wil anderen overtuigen en beïnvloeden

S = Stabiel = mensgericht en introvert gedrag. De drang naar stabiliteit en harmonie. S wil anderen ondersteunen en voor goede relaties zorgen

C= Consciëntieus = introvert en taakgericht gedrag: De drang het juiste ‘goed’  te doen wil moeilijkheden vermijden en let op precisie en nauwkeurigheid

Relevante websites

http://www.carrieretijger.nl/opleiding/ho/portfolio 

https://www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/portfolio/wat-is-portfolio.html

https://professionaliseringjeugdhulp.nl/ 

https://www.jeugdzorgnederland.nl/voor-leden/professionalisering/

Voorbereidingsopdrachten (4 uur)

 • Organisatievisie en kernwaarden kunnen verwoorden
 • Persoonlijk & teamleerdoel formuleren
 • Casuïstiek één relevante casus kunnen inbrengen