logo-parner-van-skj

SUPERVISIE

De kracht van supervisie is dat je vanuit reflectie zelf in staat bent om jezelf een aantal vragen te stellen, zoals:

 • Waarom heb ik zo gehandeld?
 • Welke keuzes heb ik op basis waarvan gemaakt?
 • Op deze manier krijgt de supervisant controle over zijn eigen manier van zelfsturend leren

Werkwijze supervisie:

Centraal bij supervisie staat het (schriftelijk) leren reflecteren op eigen handelen. Reflectie leert de supervisant terugzien op en nadenken over:

 • Het concreet waarneembare eigen handelen
 • De wijze waarop dat handelen werd ervaren en beleefd door zichzelf en anderen
 • De achterliggende (deels onbewuste) overtuigingen, waarden, doelen en uitgangspunten.

De supervisant kan diverse aspecten met betrekking tot zijn of haar wijze van functioneren in de beroepsuitoefening inbrengen, bijvoorbeeld:

 • Het werken met cliënten
 • De omgang met collega’s
 • Het functioneren in teamverband en binnen de organisatie
 • De eigen manier van leiding geven of werkuitvoering.

In dit proces fungeert de supervisor als klankbord, stimulator en deskundige.

Voor reflectie punten in het herregistratie traject van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd moet een supervisie traject gevolgd worden bij een LVSC-geregistreerde supervisor.

De door ons gegeven supervisie en begeleide intervisie trajecten tellen voor 50 punten mee voor de reflectievoorwaarden voor de herregistratie eisen jeugdzorgwerkers bij het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

De duur van de supervisie bijeenkomsten is afhankelijk van de gekozen vorm.

 1. Individuele supervisie met 1 supervisant: minimaal 10 sessies van minimaal 1 uur 50 punten
 2. Triade supervisie met 2 supervisanten: minimaal 10 sessies van minimaal 1,5 uur 50 punten
 3. Groepssupervisie met 3 supervisanten: minimaal 10 sessies van minimaal 2 uur 50 punten
 4. Groepssupervisie met 4 supervisanten: minimaal 10 sessies van minimaal 2,5 uur 50 punten.