skj reflectie

Teamontwikkeling 

Goed werkende zelfsturende teams vormen de fundering voor iedere professionele organisatie. Toch blijven de mogelijkheden van teams om zich van binnenuit verder te ontwikkelen veelal onbenut. Daarom doen wij het net even anders.

Vanuit samenhang kom je verder

“Wij coachen teams binnen de zorg om versneld in lijn te komen met de organisatiestrategie waarbij er voldoende  ruimte is voor de persoonlijke ontwikkeling”

Geïnspireerd samenwerken gaat over samen leren en presteren. Dit gaat helaas niet vanzelf. Flow en botsingen wisselen elkaar continu af. Net zoals teamleden komen en gaan. Het is de kunst en kunde om hier op een proactieve manier mee om te gaan omdat het effect heeft op de gehele organisatie?

Gemotiveerde medewerkers zijn effectiever in de samenwerking waardoor de bedrijfsresultaten beter worden. Het ziekteverzuim gaat omlaag er is minder verloop en meer binding met de organisatie.

Integraal programma

De meerdaagse teamcoachingsprogramma is opgebouwd uit verschillende onderdelen en bestaat uit: verdiepingstraingen, teambuildingsactiviteiten en verdieping in de eigen professionele ontwikkeling.

Wij werken altijd vanuit de kernwaarden volgens de principe van het ervaringsgericht leren waarbij wij het leren en presteren met elkaar zullen gaan verbinden.

Na het eerste contact zullen wij een maatwerkprogramma aanbieden. Verfrissende theoretische inzichten, uitdagende groepsopdrachten reflectie en plezier versterken elkaar. Vervolgens zal de verbinding met de eigen praktijk en persoonlijke ontwikkeling worden gemaakt.

De winst van onze benadering is dat het probleemoplossend vermogen en de veranderbereidheid binnen de gehele organisatie zal toenemen.

De voortgang borgen en verzorgen wij met individuele coaching, supervisie of begeleid intervisie.

Dit is goed voor 50 punten reflectie

Resultaat

Vanuit een integrale aanpak maken wij continu de verbinding tussen krachtige professionals, zelforganiserende teams en wendbare organisaties.

  • Wendbaar blijven
  • Versterken van eigen kracht, zelf de regie weten te houden
  • Breder kijken meer zien
  • Verschillen waarderen, diversiteit bundelen en gericht inzetten.
  • Van wantrouwen naar vertrouwen, meer acceptatie en begrip
  • Afspraken aanscherpen over hoe met elkaar om te gaan.
  • In actie komen m.b.t. te behalen resultaten.

Persoonlijk actieplan

Binnen de teamtraining staat het ontwikkelen van een persoonlijk actieplan centraal. De deelnemer krijgt inzicht in zijn/haar gedrag en stelt actiepunten op om het geleerde ook daadwerkelijk in zijn werk toe te passen.

Op deze manier voegt de training ook op langere termijn zijn waarde toe. De trainers begeleiden de deelnemers bij het opstellen van dit persoonlijk actieplan.

Trainer | Coach | adviseur

Peter Smit weet de teamleden vanuit een breed handelingsrepertoire te verrassen en te inspireren. Hierdoor houden ze zichzelf in beweging richting de gewenste doelstelling, waarbij er altijd voldoende ruimte is voor de eigen professionele ontwikkeling.

Organisatieniveau: Organisatiecoach | Change Agent | Lean | Culture and Change

Teamniveau: (agile) teamcoaching | teamontwikkeling | teambuilding

Persoonlijke & professionele begeleiding: Supervisie | Intervisie | Coaching

Voorbereidingsopdrachten tweedaagse teamtraining