Samen leren & presteren

logo-moedersite

Kwaliteit is nooit af

Kwaliteit is nooit af. Het verlangen om in de toekomst lastige situaties beter te kunnen hanteren geeft veel professionals de motivatie om zichzelf verder te ontwikkelen.

Een tweede reden om jezelf te ontwikkelen heeft te maken met het veiligstellen van je aantrekkelijkheid voor anderen om mee samen te werken.

De derde reden is voor ons misschien wel het belangrijkste: omdat het ongelofelijk interessant, spannend en leuk is om iets nieuws te ontdekken waardoor je als professional gesterkt wordt.

Door de jaren heen hebben wij  een breed handelingsrepertoire ontwikkeld waar leren en presteren samenkomen.

Met wetenschappelijk inzicht, ervaringsgericht leren, reflectie, humor en een ‘hands on’ mentaliteit haalt Integraalleren vanuit verschillende rollen uit elke organisatie het maximale resultaat!

Zowel erkende veranderkundige als begeleidingskundige

De veranderende dynamiek is binnen veel organisaties moeilijk te vangen vanuit één benaderingswijze.

Wij beschikken over een breed businessperspectief, veel ervaring, verschillende opdrachtgevers, markten en sectoren. Deze waardevolle inzichten, ideeën en best-practices nemen wij mee naar onze opdrachtgevers.

Wij zijn in staat om verschillende rollen aan te nemen en brengen zo problemen aan de oppervlakte wat intern niet is gelukt. Vervolgens gaan we samen op zoek naar verfrissende inzichten.

(Agile) Teamcoaching

Change Agent: veranderkundige adviseur

Professionele begeleiding: Supervisie | Intervisie | Coaching

Teambuildingsactiviteiten

DISC expert

Meer over Peter Smit

https://www.supervisorencoaches.nl/lvsc-geregistreerd/

INTEGRAALLEREN: SAMEN LEREN & PRESTEREN

LEREN

Binnen Integraalleren verstaan wij onder leren, vanuit een onderzoekende houding kennis creëren en delen.

PRESTEREN

Alles wat we doen moet in lijn liggen met de organisatiestrategie of direct bijdragen aan de professionele of persoonlijke ontwikkeling

Oude wijn in nieuwe zakken

De kern van ‘lerende organisaties’ is de afgelopen decennia op een diverse manier gepresenteerd: community of practise, agile/ lean, zelfsturende teams, scrum, kennismanagement en talentmanagement. In de kern komt het telkens weer neer op samen leren en presteren.

Integraalleren ondersteunt organisaties om vanuit de basisprincipes van de ‘lerende organisatie’ vooral wend- en weerbaar te blijven.

Definitie lerende organisatie:

“Een lerende organisatie is een organisatie die haar leden of medewerkers in staat stelt de dienstverlening aan te passen aan een voortdurend veranderende omgeving door scholing, ontwikkeling en initiatief te stimuleren”.

“BE BRAVE EVEN IF YOU RE NOT PRETEND TO BE”

Dit klikt logisch en simpel maar vraagt wel om een integrale lerende benadering. De kern van het daadwerkelijke probleem ligt vaak verscholen. Wil je ze samen kunnen vinden dan moet je de huidige denkbeelden zien op te rekken.

Continu balanceer je als facilitator vanuit reflection-in-action tussen de verschillende rollen en spanningsvelden waarbij het samen leren, zoeken naar de beste oplossing en presteren, in lijn blijven met de organisatiestrategie moet worden gestimuleerd.

Wanneer we hieraan gaan lopen wrikken vraagt het moed, een open leerhouding en soms een duwtje in de gewenste richting om op basis van eigen overtuigingen ook daadwerkelijk iets anders te gaan uitproberen. Het moet namelijk passen bij jouw als medewerker en in lijn liggen met de organisatiestrategie.

“ONGEVONDEN VONDSTEN ZIJN ALLESBEPALEND”

Deze waardevolle ‘ongevonden’ vondsten komen wij ongetwijfeld tegen gedurende een verander of ontwikkeltraject en zijn van cruciaal belang voor strategische keuzes en het gedrag (normen, waarden en overtuigingen) van de medewerkers. 

ONZE KERNWAARDEN

VERDIEPEN

We mogen nooit vergeten dat het verleden ons tot hier heeft gebracht. Vanuit verschillende invalshoeken kijken we terug op het verleden. Wat was succesvol en kunnen we behouden en wat remt ons nu af. Beleidsdocumenten en concrete ervaringen geven ons handvatten van waaruit we elkaar kunnen bevragen. Vanuit verschillende perspectieven ontstaat er zo een voorlopige probleemstelling. Deze probleemstelling wordt door de verschillende lagen anders geïnterpreteerd. Of je nu wil of niet, de belangen liggen nu eenmaal anders. Het is zaak om vanuit een integrale benadering te kijken of de visie overeenkomt met de realiteit.

VERANTWOORD

Het psychologische contract is hierdoor enorm belangrijk. Want wanneer de veranderdynamiek eenmaal zijn intrede heeft gedaan gaan de persoonlijke belangen een rol meespelen wat weer van invloed is op het gedrag van alle medewerkers.

De verschillende perspectieven komen gedurende het verander en ontwikkelproces steeds dichter en dichter bij elkaar. Wanneer de leden op de verschillende lagen elkaar meer begrijpen zal er vanuit wederzijds begrip een creatiever onrust ontstaan die nodig is om samen te leren en te presteren.

VERBINDEN

Integraalleren zoekt vanuit de context continu de verbinding tussen krachtige professionals, zelforganiserende teams en een wendbare organisatie. Wanneer we dreigen vast te lopen kunnen bewezen modellen, creatieve werkvormen, vakbladen en literatuur ondersteunend zijn om de eigen denkbeelden en overtuigingen ter discussie te stellen. Nadat de verschillende verbindingen zijn gemaakt is het aan de professionals zelf om binnen de kaders van de organisatiestrategie de reis voort te zetten.

VERANDEREN

Hoe we de dingen hier doen is voor mij dominant en niet zozeer wat we denken te doen. Lerende organisatie hebben een duidelijke focus en zijn in staat om samen te leren en te presteren.

Ze betrekken hun meest waardevolle bezit, de professionals bij ontwikkelingen en zijn consistent in hun gedrag. Zo weten ze zich op basis van wederzijdse aantrekkelijkheid continu aan te passen aan een veranderende omgeving.

VERANKEREN

Wat iemand heeft geleerd moet blijken uit wat hij ermee doet. Om de transfer te verhogen borgen en verzorgen wij onze trajecten met begeleid intervisie, supervisie en advies aan het strategisch management.

Supervisoren en Coaches is een onderdeel van Integraalleren, kijk voor meer informatie op de: website IntegraalLeren