Samen leren & presteren

Algemene Voorwaarden

geaccrediteerd zijn, geaccrediteerd blijven

Integraalleren: samen leren & presteren

Leren staan wat ons betreft in dienst van het resultaat. Het is een noodzakelijke vaardigheid geworden om bij te blijven en kansen te grijpen.

Zowel veranderkundige als begeleidingskundige

De veranderende dynamiek is binnen veel organisaties moeilijk te vangen vanuit één benaderingswijze. Wij zijn in staat om verschillende rollen aan te nemen en brengen zo problemen aan de oppervlakte wat intern niet is gelukt.

Trainer: teamontwikkeling | DISC expert

(Agile) Teamcoaching: een combinatie van teamontwikkeling, verdiepingstrainingen en ervaringsgericht leren (teambuildingsactiviteiten)

Change Agent: veranderkundige adviseur | crisismanager

Persoonlijke & professionele begeleiding: Supervisie | Intervisie | Coaching

Teambuilding: het gaat bij ons om de kwaliteit van leerervaring

Zie je wel het heeft wel degelijk zin

  • Betere samenwerking tussen de verschillende niveaus
  • Leerzaam en zinvol veranderen. Wij borgen en verzorgen onze geaccrediteerde teamtrainingen die in het teken staat van teamontwikkeling met supervisie en begeleid intervisie
  • Je leert vanuit meerdere perspectieven naar unieke situaties te kijken (actief experimenteren in de praktijk)
  • Optimaal benutten van de kennis en ervaring die reeds aanwezig is, hierdoor nemen medewerkers meer initiatieven waardoor de autonomie wordt vergroot en de deskundigheid versterkt
  • Pro-actieve, risico’s zien we aankomen
  • Hogere transfer, leren en veranderen wordt van binnenuit (cultuur) gevoed

Borgen & verzorgen:  met LVSC geregistreerde supervisoren en coaches

Wij borgen en verzorgen onze maatwerk teamtrainingen en teambuildingsprogramma’s met begeleid intervisie, supervisie en coaching. Daarnaast adviseren wij het strategisch management.

Supervisoren en Coaches is een onderdeel van Integraalleren, kijk voor meer informatie op de: website IntegraalLeren